Video over het proces van het actiepotentiaal door de zenuwcel:

Met APS therapie wordt het actiepotentiaal nagebootst. Dit is een exacte imitatie van de signalen waarmee het lichaam zelf haar boodschappen doorgeeft aan het centraal zenuwstelsel. Deze geeft het vervolgens door aan de weefsels en organen.

Dit filmpje laat zien hoe het lichaamseigen actiepotentiaal door de zenuwcel loopt en welke processen dit teweegbrengt:

Wanneer met APS therapie het actiepotentiaal in het lichaam wordt nagebootst, worden er neurotransmitters in het lichaam gestimuleerd of genormaliseerd.
Neurotransmitters zijn stoffen die ervoor zorgen dat er signalen kunnen lopen door verschillende delen van het lichaam, zoals bijvoorbeeld van de hersenen naar de spieren. Dit komt doordat deze stoffen de synapsen van de zenuwen stimuleren. Om signalen naar de hersenen te krijgen zijn zenuwcellen nodig. Deze zenuwcellen zijn lange cellen die een verbinding vormen van bijvoorbeeld de spieren naar de hersenen. Deze lange verbindingen bestaan uit veel kleinere zenuwcellen. Deze zenuwcellen zijn met elkaar verbonden met synapsen. Dit zijn de uiteindes van de zenuwcellen die in elkaar passen. Voordat er een signaal doorgegeven kan worden, moeten deze synapen gestimuleerd worden. Dit wordt gedaan met de zogeheten neurotransmitters. Door deze stoffen worden de synapsen geactiveerd en gaan er een soort poortjes open. Hierdoor wordt verbinding tussen de vele zenuwcellen in stand gebracht, waardoor de signalen lange afstanden af kunnen leggen.