06-31223335

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoeveel behandelingen zijn nodig:

APS therapie is het meest effectief wanneer de eerste week om de andere dag wordt behandeld. De tweede week 2 keer, en daarna 1 keer per week, zo lang als nodig. Omdat het lichaam zal gaan herstellen door aanmaak en uitbalancering van de benodigde stoffen (neurotransmitters) zal op den duur 
steeds minder vaak behandeld hoeven worden. 

Hoeveel behandelingen nodig zijn is zeer individueel en hangt ook af van de klachten. Als een klacht direct wordt behandeld, zoals bij een acute sportblessure, kan herstel al meteen plaatsvinden, waarbij onmiddellijke verlichting ontstaat. Wie gezond is herstelt snel.

In het geval van chronische (pijn)klachten zullen meerdere behandelingen nodig zijn. Bij chronische ziekten, denk aan MS, reuma, fibromyalgie, ME, reuma e.d. is een 'onderhoudsbeurt' van 1 x maandelijks of twee-maandelijks daarna zéker een goed idee. Op deze manier blijft het immuunsysteem geactiveerd.
Prefentief behandelen met APS kan bij chronische ziekten een betere kwaliteit van leven geven. 

Om te zien of de behandelingen werkelijk aanslaan kunt u letten op de volgende signalen van uw lichaam:

 •  Meer plassen of sterker ruikende urine
 •  Minder pijn
 •  Beter inslapen en of doorslapen
 •  Meer energie en fitter gevoel
 •  Verbetering van de stoelgang of verandering van het ritme van de stoelgang
 •  Minder prikkelbaar
 •  Meer innerlijke rust
 •  Vrolijker stemming
 •  Positievere kijk op dingen
 •  Als u bewust of onbewust meer doet of onderneemt dan voorheen
 •  Minder vocht in gewrichten of de rest van het lichaam
 •  Wondjes of huidaandoeningen genezen sneller
 •  Betere eetlust

Er treed dus wel degelijk direct verbetering op, maar soms op een ander terein dan men zich bewust van is. Zo zou b.v. eerst de slaap kunnen verbeteren, de bloeddoorstroming beter verlopen, of er zal meer energie en eetlust ontstaan. Misschien gaat u zich opgewekter voelen, dit alles geeft aan dat het lichaam bezig is met herstel. Soms heeft u het niet in de gaten en maken anderen u erop attent dat er iets aan het veranderen is.


Wat kunt u zelf doen ter ondersteuning voor een beter behandelresultaat:

Tijdens de behandeling worden afvalstoffen in het lichaam vrijgemaakt. Deze afvalstoffen moeten de tijd krijgen om afgevoerd te worden via de urine. Het is daarom belangrijk dat u minstens anderhalf liter water per dag drinkt na een behandeling. Vrijgemaakte afvalstoffen die niet afgevoerd kunnen worden slaan weer neer, dat is niet zozeer schadelijk of gevaarlijk maar is minder effectief en minder prettig. U kunt dan last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid en spierpijn.

Het is raadzaam om naast APS therapie het lichaam een handje te helpen door het nemen van een vitamine supplement. Op deze manier kan het herstel proces nog beter in gang worden gezet. Omdat alcohol de werking van een APS behandeling negatief beïnvloed, wordt het gebruik hiervan afgeraden in de uren tijdens en na de behandeling.Afhankelijk van de klacht kan behalve de plak-electroden ook gekozen worden voor oorclips, spons-elektroden of een applicator :

  


De oorclips zijn speciaal ontwikkeld voor een comfortabele behandeling op het hoofd.
De oorclips worden aangebracht op de oren en worden veel gebruikt bij de volgende klachten:


Stressgerelateerde klachten
Slapeloosheid
Hoofdpijn
Migraine
Aangezichtspijn
Burnout


De spons-elektroden worden gebruikt voor waterbehandeling. Hierbij wordt het signaal via water overgebracht waardoor een hand of voet in zijn geheel kan worden behandeld. Dit werkt goed bij b.v. reuma, artritis, carpaal tunnel syndroom, hielspoor of andere pijnklachten in handen en voeten.


Een applicatormaakt de APS apparatuur uitermate geschikt voor triggerpoint behandeling.

De applicator heeft een gladde kop waarmee goed een oppervlak behandeld kan worden. Triggerpoints zijn microverkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of ‘knoopjes’ ter grootte van een “graankorrel”. Triggerpoints zijn een veel voorkomende oorzaak van pijnklachten in het menselijk lichaam. Met behulp van het specifieke APS therapie signaal kan de triggerpoint eenvoudig en comfortabel weg gehaald worden.


Aanmelden voor een APS behandeling:

Als u geinteresseerd bent in APS therapie dan kunt u via email, telefonisch of via het contact formulier een afspraak maken (verwijzing huisarts is niet nodig).
U dient, voor we starten, een intake formulier in te vullen waarna ik de benodigde papieren en een passend behandelschema zal opstellen.
Het intake formulier kan ik per post versturen, of via email. U kunt het dan ingevuld als bijlage terug sturen naar: info@apsgroningen.nl

Een consult bij u thuis duurt drie kwartier tot maximaal een uur. Tijdens het eerste bezoek nemen we samen het intakeformulier door en het behandelschema, waarna we starten met de behandeling. Een behandeling met APS therapie is comfortabel en niet pijnlijk. De elektroden worden aangesloten op het APS apparaat die een micro elektro stroom opwekt (nabootsing van het actiepotentiaal). Volgens uw persoonlijke behandelplan, gericht op uw klachten wordt u 4 keer behandeld (8 minuten per keer, telkens worden de plak-elektroden anders geplaatst).

Voor we starten met de eerste behandeling zal ik u vragen een z.g. RAND 36 formulier in te vullen (is niet verplicht). Het doel hiervan is om de effectiviteit van de behandelingen te meten. Rand 36 is een onafhankelijk meetinstrument. Daarbij worden gegevens geanalyseerd die voor, tijdens en na de behandeling zijn ingevuld (op papier of digitaal). Het is hierbij niet mogelijk de score zelf te beïnvloeden. In het uiteindelijk beeld krijgt men zicht op de effectiviteit van de behandelingen in de praktijk. Er wordt een algeheel beeld gegeven door te vragen naar: fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen op fysiek en emotioneel gebied, mentaal functioneren vitaliteit, pijn, algemene gezondheidsbeleving en de te verwachten gezondheidsverandering. U krijgt na afloop van de therapie de uitslag in de vorm van grafieken op papier thuisgestuurd, handig en leuk om als naslag te bewaren. Deze gegevens worden ook verzameld bij het hoofdbedrijf van APS therapy. Het verzamelen van deze data gegevens is belangrijk om een globaal overzicht te krijgen bij welke aandoeningen APS therapie succesvol is. U persoonlijke gegevens zijn hierin niet van belang en worden verder niet verspreid. Het gaat enkel om de uitslagen na de verschillende stadia van de APS behandelingen.